© 2016 Heilongjiang International University 

Contact us

 

1 South Shida Road

Limin Development Zone

Harbin, Heilongjiang, China 150025

We look forward to hearing from you!